Trang chủ > Báo cáo, Tiểu luận, Luận văn > Báo cáo, thực tập tốt nghiệp – Quản trị kinh doanh

Báo cáo, thực tập tốt nghiệp – Quản trị kinh doanh

QT001 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách tổng liên đoàn LĐ VN
QT002 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty in Nông nghiệp và CN thực phẩm
QT003 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cty may Hồ Gươm
QT004 Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD nhà số 1
QT005 Công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty CP thiết bị CN và XD
QT006 Chiến lược KD của Tổng cty Sành sứ thuỷ tinh CN
QT007 Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 – Bộ GTVT
QT008 Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu trong quá trình áp dụng ISO 9000 tại cty Chế tạo điện cơ
QT009 Đầu tư phát triển KCN trên địa bàn Hà Nội
QT010 Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược KD tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT011 Biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ tại cty TNHH SX và KD tấm bông PE Hà Nội
QT012 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ ở cty In Hà Giang
QT013 Chi phí SX và giải pháp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
QT014 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tiêu thụ SP tại cty Thương mại, tư vấn và đầu tư Trainco
QT015 Đổi mới PP thu thuế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
QT016 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT017 Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào VN
QT018 Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại cty Sông Đà 2
QT019 Tăng cường công tác quản lý tiền lương tại cty Cơ khí Hà Nội
QT020 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Cầu 75
QT021 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty SX, XNK đầu tư thanh niên Hà Nội
QT022 Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm vật liệu nổ tại Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp
QT023 Côn tác lập kế hoạch tại Tổng cty chè VN
QT024 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Điện tử Sao Mai
QT025 Cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường XK của doanh nghiệp thương mại
QT026 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty cơ điện Trần Phú
QT027 Tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu tại cty Vật liệu XD Bưu Điện Hà Nội
QT028 Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho cty bánh kẹo Hải Hà
QT029 XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
QT030 Biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số công trình trên địa bàn HN của cty ĐTPT nhà số 2
QT031 Quản lý và cung ứng nguyên liệu tại XN SX đồ dùng học cụ huấn luyện X55
QT032 Nâng cao năng lực cạnh tranh tại cty thiết bị Machinco
QT033 Nâng cao hiệu quả KD trong hoạt động NK tại cty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng
QT034 Lý luận về bộ máy QL của DN
QT035 Bất động sản
QT036 CPH DNNN trên địa bàn Hà Nội
QT037 Nâng cao hiệu quả SX và XK tại cty PROSIMEX
QT038 QL chất lượng ở XN cơ điện vật tư
QT039 Mở rộng thị trường tại cty may Chiến Thắng
QT040 XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 – 2008
QT041 Lý luận về ổn định và mở rộng TT tại các DN
QT042 Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội
QT043 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty In tạp chí Cộng Sản
QT044 Đẩy mạnh tiêu thụ SP ở cty DAD
QT045 Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực
QT046 Nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu tại cty XD CTGT 873
QT047 Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại cty In thương mại và dịch vụ ngân hàng NN & PTNT VN
QT048 Nâng cao chất lượng sản phẩm tại cty may Lê Trực
QT049 Vốn lưu động
QT050 Quản lý KD
QT051 Đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty TNHH Úc Đại Lợi
QT052 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa – Điện Biên
QT053 Hoàn thiện cách chính sách thúc đẩy XK SP rau quả của VN
QT054 Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo tại Yên Bái
QT055 Chiến lược KD của cty Thương mại HN từ nay đến 2010
QT056 Đẩy mạnh hoạt động XNK hàng thủ công mỹ nghệ tại cty TNHH XNK Cường Thịnh
QT057 XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 – 2015
QT058 Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 – 2005
QT059 Biện pháp chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn Q. Cầu Giấy hiện nay
QT060 Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH Thái Dương
QT061 Cty CP viễn thông điện lực Hà Nội
QT062 PP trả lương tại cty CMS
QT063 Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ bia hơi tại cty SXKD đầu tư và DV Việt Hà
QT064 Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú
QT065 Hoạt động KD DV Internet tại cty truyền thông và số liệu VDC
QT066 Huy động và sử dụng vốn tại cty XD và phát triển nhà số 6
QT067 Huy động và sử dụng vốn tại cty Sông Đà 11
QT068 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ SP tại cty Thiết bị và phát triển chất lượng
QT069 Chi phí SX và giải pháp hạ thấp chi phí SXKD tại cty bóng đèn phích nước Rạng Đông
QT070 Huy động và quản lý điều hành vốn tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Hà Giang
QT071 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả lý tại cty liên doanh cơ khí XD
QT072 Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang
QT073 Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang
QT074 Kế hoạch phát triển hệ thống viễn thông tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 03-05
QT075 Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ SP tại cty vật liệu nổ CN
QT076 Hoàn thiện các hình thức trả lương tại cty thiết bị điện Hồng Phúc
QT077 Hoàn thiện bộ máy QL ở cty điện lực HN
QT078 QL tiền lương tại cty KTCT thuỷ lợi La Khê
QT079 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty cao su Sao Vàng
QT080 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty TNHH Giang Sơn
QT081 Nâng cao hiệu quả QL tại cty Xây lắp vật liệu XD
QT082 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CPTM Tuấn Khanh
QT083 Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179
QT084 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty thiết bị đo điện HN
QT085 Cty TM XD Bạch Đằng
QT086 Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tại cty TMTH tỉnh Nam Định
QT087 Quản trị nhân lực tại KS Đông
QT088 Công tác quản trị mua hàng
QT089 Sức cạnh tranh và giải pháp nâng cao sức cạnh tranh trong cty may XK
QT090 Nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá tại cty TM Gia Lâm HN
QT091 Sử dụng vốn tại cty TNHH Duy Thịnh
QT092 Quản trị mua hàng
QT093 Nâng cao khả năng cạnh tranh của DN XD
QT094 Nâng cao sức cạnh tranh mặt hàng giày dép của cty Thượng Đình trong thị trường nội địa
QT095 Giải pháp tài chính đẩy mạnh tiêu thụ SP tại cty CP dụng ụ cơ khí XK
QT096 Lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP XD thuỷ lợi Thái Thuỵ
QT097 Nâng cao chất lượng quản trị bán hàng tại cty giày Thượng Đình
QT098 CPH (Cổ phần hoá)
QT099 Hoàn thiện quản trị nhân sự tại cty Xăng dầu VN
QT100 Củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật TM Á Châu
QT101 Thách thức đối với mặt hàng dệt may VN khi XK sang thị trường EU
QT102 Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ tại cty bóng đèn phích nước Rạng Động
QT103 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại XN vận tải biển Vinafco
QT104 Nâng cao hiệu quả SXKD chi nhánh hoá dầu Hải Phòng
QT105 Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ – Chương Mỹ – Hà Tây
QT106 Cty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà
QT107 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Tổng cty XD và phát triển hạ tầng LICOGI
QT108 Nâng cao hiệu quả KD ở cty TNHH TM TVT
QT109 Quản trị sức lao động và tiền lương tại cty May Hà Nội
QT110 Hoạt động KD tại cty Hàng không VN
QT111 Hoàn thiện phân tích tài chính DN tại cty SX bao bì và hàng XK
QT112 Thúc đẩy XK tại VINACAFE
QT113 Nâng cao hiệu quả KD tại cty cơ khí 120
QT114 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại XN thép và vật liệu XD HN
QT115 Nâng cao khả năng tiêu thụ tại cty cơ khí ôtô 3/2
QT116 Nâng cao sản lượng tiêu thụ Ximăng tại cty vật tư Kỹ thuật ximăng giai đoạn 2001-2005
QT117 Quản lý tiêu thụ SP tại cty XNK Thái Nguyên
QT118 Nâng cao hiệu quả SX KD tại cty dụng cụ cắt đo lường cơ khí
QT119 Cty TM KS Đống Đa
QT120 Nâng cao hiệu quả KD NK hàng hoá tại cty CP thiết bị xăng dầu PETROLIMEX
QT121 XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ
QT122 Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ SP tại cty In bao bì Thái Lợi
QT123 Hiệu quả KD tại cty giày Thăng Long
QT124 Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính – TX Phủ Lý – tỉnh Hà Namư
QT125 QL và sử dụng vốn lưu động tại cty CP Chương Dương HN
QT126 Hoàn thiện bộ máy tổ chức tại cty CP đầu tư và XD Ba Đình
QT127 Những giải pháp huy động vốn đổi mới CN tại cty dệt 10/10
QT128 Hoàn thiện chiến lược cty CP Đại Thắng
QT129 Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất
QT130 Đa dạng hoá sản phẩm nước ép trái cây tại cty CP Thăng Long
QT131 Nâng cao chất lượng SP tại cty Kim khí Thăng Long
QT132 Tiêu thụ SP tại cty DAD
QT133 Phát triển thị trường tiêu thụ tại cty may Huy Hoàng
QT134 Mở rộng TT XK tại cty may VINATEX
QT135 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty tấm lợp XD Đông Anh
QT136 Doanh thu bán hàng tại cty giày Thuỵ Khuê
QT137 Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1
QT138 Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA
QT139 Thực trạng SXKD tại cty CP xe khách Thái Bình
QT140 Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT
QT141 QL nhân sự tại cty Nhất Minh
QT142 Quản trị nhân lực tại cty XD số 9
QT143 Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu
QT144 Cơ sở lý luận về chất lượng SP
QT145 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty CP Cơ điện Hà Nội
QT146 Hoàn thiện công tác trả lương tại cty phát triển hạ tầng khu CN cao Hoà Lạc
QT147 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại cty KD nhà số 3
QT148 Nâng cao năng lực quản lý tại cty Bảo hiểm nhân thọ Thanh Hoá
QT149 Nâng cao hoạt động SXKD tại cty CP vận tải ôtô Vĩnh Phúc
QT150 QL chất lượng
QT151 Nâng cao chất lượng SP tại cty CP giống cây trồng Thanh Hoá
QT152 Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giá xe Bus ở HN
QT153 Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua
QT154 Chi phí SXKD và các biện pháp QL chi phí SXKD
QT155 Một số giải pháp hoàn thiện QL mạng lưới nhân viên bán hàng của cty TNHH Cocacola VN chi nhánh phía Bắc
QT156 Công tác quản trị bán hàng tại cty Thực phẩm Hà Nội
QT157 XD và thực hiện kế hoạch bán hàng tại cty CP Vật tư BVTV Hoà Bình
QT158 Lý luận cơ bản về hoạt động bán hàng tại các DN TM
QT159 Quản trị bán hàng tại cty BH số 5 Nam Bộ
QT160 Thực trạng lập kế hoạch SX tại cty CP May Thăng Long
QT161 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty Tem
QT162 Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO
QT163 Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo
QT164 Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại cty Điện thoạ HN
QT165 Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình
QT166 Bộ máy quản trị tại chi nhánh cty CP Hà Phú An
QT167 Quản trị bán hàng tại cty Muối Thanh Hoá
QT168 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty VINACONEX
QT169 Giải pháp khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước
QT170 SX và tiêu thụ SP tại cty XD cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật COMETCO
QT171 Chỉ tiêu lợi nhuận ở cty đầu tư phát triển XD DIC
QT172 Cty CP điện tử chuyên dụng Hanel
QT173 Nâng cao hiệu quả SXKD tại cty TNHH Thái Dương
QT174 Hoạch định chiến lược KD tại cty Ximăng và XD công trình Lạng Sơn
QT175 QL chi phí SXKD tại cty TNHH Ninh Thanh
QT176 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP giầy Hưng Yên
QT177 Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng
QT178 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Điện Lực Ba Đình
QT179 Kinh nghiệm CPH tại cty Vận tải hành khách Hải Hưng
QT180 Việc làm và vấn đề sử dụng nguồn nhân lực
QT181 QL NN trong vấn đề nông sản – thực phẩm
QT182 Hoàn thiện bộ máy quản trị ở cty 91
QT183 QL NN về bảo vệ, chăm sóc và GD trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
QT184 Chiến lược nhân lực tại cty vận tải BIC VN
QT185 Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010
QT186 Nâng cao hiệu quả XNK
QT187 Nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá Thăng Long
QT188 QL đầu tư XDCB đối với nghành thuỷ lợi
QT189 Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân sự tại cty XNK nông sản thực phẩm HN
QT190 QL tiền lương, thu nhập trong các DN NN
QT191 Quy hoạch sử dụng đất đai tại Thanh Giang – Thanh Miện – HD
QT192 QL cácdự án ODA
QT193 Trình độ học vấn và mức sinh
QT194 Đa dạng hoá sp tại cty CP dược và TBVTYT bộ GTVT TRAPHACO
QT195 Nâng cao hiệu quả SXKD tại Vietsurestar
QT196 Duy trì và mở rộng thị trường
QT197 Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư – vận tải – ximăng
QT198 Nâng cao hiệu quả đấu thầu trong XDCB
QT199 QL tiền lương
QT200 Phát triển nguồn nhân lực tại cảng Khuyến Lương
QT201 QL chất lượng theo tiêu chuẩn QT ISO 9001 – 2000 tại cty CP xăng dầu hàng không
QT202 Thu nhập và các tác động của nó tới năng suất lao động tại VN
QT203 Công tác gắn SX với TT tại cty TM và dược phẩm Như Thuỷ
QT204 Đấu thầu xây lắp tại cty XD 6 Thăng Long
QT205 Các hình thức trả lương tại cty CTGT 3 HN
QT206 Phát triển nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 1
QT207 Định mức kĩ thuật tại cty may Thanh Hoá
QT208 Nâng cao khả năng thắng thầu của cty XD 319
QT209 Nâng cao hiệu quả KD XNK tại cty TM VT du lịch
QT210 Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối tại cty Giấy Bãi Bằng
QT211 Mở rộng TT HH tại cty Bia HN
QT212 Quản trị chiến lược
QT213 XD và QL quỹ tiền lương
QT214 Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sp tại cty Cao su Sao Vàng
QT215 Công tác đấu thầu tại cty Cầu 14
QT216 Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long
QT217 NK HH tại cty KD và SX VTHH SAMECO
QT218 Khoán công trình ở cty cơ giới và xây lắp 12
QT219 Tổ chức lao động tại cty cơ khí 79
QT220 Mở rộng TT tại cty dệt 10/10
QT221 QL LĐ tiền lương tại cty CP DV Vận Tải
QT222 Nâng cao hiệu quả KD tại cty CP ăn uống KS Hà Tây
QT223 Sử dụng vốn tại cty CP xây lắp Hải Long
QT224 Quản trị nhân sự tại cty ĐT xây lắp TM HN
QT225 Sử dụng lao động tại cty Đay Thái Bình
QT226 Tiền lương trong DNCN
QT227 Quản trị nhân lực tại Viện luyện kim đen
QT228 Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ
QT229 Các hình thức trả lương tại cty gạch ốp lát HN
QT230 Sử dụng vốn tại cty Giấy Bãi Bằng
QT231 Các hình thức trả lương tại cty dệt kim Thăng Long
QT232 Huy động vốn tại cty dệt Chiến Thắng
QT233 Sử dụng lao động tại cty quy chế Từ Sơn
QT234 XD chiến lược KD tại cty xây lắp – vật tư – vận tải Sông Đà 12
QT235 Bộ máy quản lý tại cty tạp phẩm và bảo hộ lao động
QT236 Chiến lược KD tại cty Vật tư thiết bị Alpha
QT237 QL vốn tại cty 20 – TC Hậu Cần
QT238 XK tại cty thuỷ tinh và vốn XD
QT239 Nâng cao hiệu quả KD tại cty TNHH Việt – Trung – t. Lạng Sơn
QT240 Nâng cao năng lực cạnh trạnh trong dự thầu XD tại cty XD và trang trí nội thất Bạch Đằng
QT241 QL LĐ tiền lương tại cty CP vận tải ôtô 3
QT242 Tiêu thụ sp thuốc bảo vệ thực vật tại cty VT BVTV 2 – HN
QT243 Tổ chức lao động tại cty ximăng đá vôi Phú Thọ
QT244 XK hàng nông sản
QT245 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại cty Sông Đà 8
QT246 Bộ máy QL tại cty VLXD Cẩm Trướng
QT247 Nâng cao khả năng thắng thầu tại cty xây lắp vật tư kĩ thuật HN
QT248 Quản trị nhân sự
QT249 XK chè
QT250 Phân tích biến động dân số, lao động và việc làm tại H. Lập Thạch

 

Download

Hoặc

SkyDrive (HD)

 1. Nguyen Thi Ngoc Bien
  Tháng Ba 11, 2011 lúc 8:43 sáng

  QT 004: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại công ty XD nhà số 01.
  Bạn gửi cho mình báo cáo đấy với nhé. Mình thật sự đang rất cần. Mà muốn lấy tài liệu đó thì như thế nào?

  • Tháng Ba 11, 2011 lúc 9:59 sáng

   phía dưới có chữ download. Bạn nhấn vào và tải về toàn bộ 250 file, giải nén ra trong đó có bài bạn cần. chúc bạn thành công!

 2. phantam
  Tháng Tư 6, 2011 lúc 12:01 chiều

  Gủi cho em de tai TQ 082. em cam on

 3. tranytam
  Tháng Tư 9, 2011 lúc 11:44 chiều

  QT093:nâng cao khả năng cnhj tranh cua DN XD. mình dang cần gấp p gửi nhanh giúp minh nha

 4. Linda
  Tháng Tư 15, 2011 lúc 9:59 sáng

  thank you very much.
  I hope you will success in the life

 5. lanngoc
  Tháng Tư 20, 2011 lúc 11:48 chiều

  anh có đề tài nao liên quan đến thị trường bán sỉ và lẻ 1 sản phẩm nào đó ở thành phố hồ chí minh không, nếu có thì gửi qua dum em nha
  qua địa chỉ: dinhlanngoc@gmail.com
  em cám ơn anh nhiều
  mong được sự hồi âm sớm của anh

 6. le huu ha
  Tháng Tư 22, 2011 lúc 6:46 chiều

  ban oi , cho minh xin de tai QT140 Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT nhe .minh dang can gap

 7. le huu ha
  Tháng Tư 22, 2011 lúc 6:48 chiều

  QT140 :
  Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại Tập đoàn FPT

 8. bùi thị hoa
  Tháng Tư 24, 2011 lúc 9:41 sáng

  anh oi gui cho em QT090

 9. thuy
  Tháng Năm 5, 2011 lúc 10:06 sáng

  ai co bao cao thuc tap ve ma rketing kng cho minh voi

 10. dung
  Tháng Năm 14, 2011 lúc 1:42 chiều

  da lam on gui bai qt190 va 224 cho em voi em cam on

 11. dung
  Tháng Năm 14, 2011 lúc 1:44 chiều

  anh co the gui ngay dc ko ak?
  em dơn lau wua maem thi rat can

 12. dung
  Tháng Năm 14, 2011 lúc 8:20 chiều

  luc nao anh len mang thi anh gui vao mail nhocxinhyeuanh081288@yahoo cho em qt 190 va 224 nhe
  em cam on anh nhieu

 13. dung
  Tháng Năm 16, 2011 lúc 8:46 sáng

  huhu may to tai dc roi nhung ko doc dc lam the nao bio gio.co ai ko giup to voi:((

 14. hanh
  Tháng Sáu 5, 2011 lúc 8:37 chiều

  ai có qt190 cho mình với. mình tải về toàn báo trống thui. minh đang rất cần, ai có gửi email cho mình theo địa chỉ peheo_ngocnghech_1212@yahoo.com. mình cảm ơn nhiều nha

 15. cảnh
  Tháng Chín 4, 2011 lúc 8:39 chiều

  sao em giải nén rồi mà không đọc dược font chữ vậy

  • Tháng Chín 4, 2011 lúc 8:48 chiều

   có thể máy của bạn thiếu bộ font TCVN, bạn chiu khó search google nha

 16. hien
  Tháng Chín 12, 2011 lúc 10:41 sáng

  goi cho e QT 240

 17. bibolucky
  Tháng Mười 9, 2011 lúc 12:14 sáng

  Anh ơi, anh có đề tài thực tập tốt nghiệp chuyên ngành QT bán hàng nào không ạ? Nếu được anh gửi giúp cho em qua mail gaukute_152@yahoo.com.vn với nha. Về lĩnh vực kinh doanh cao su thì càng tốt ạ. Em cám ơn anh nhiều!

 18. masi
  Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 10:25 chiều

  sao mình down xuống mà font chữ bị lỗi hết vậy?

 19. Qt068
  Tháng Hai 23, 2012 lúc 9:21 chiều

  QT 068 . mình cần bài này. gửi giúp mình nha. thank nhiều :D mail mình : kiemdragon@gmail.com. gửi càng sớm càng tốt giúp mình nha

  • Tháng Hai 24, 2012 lúc 11:48 sáng

   b download theo đường link ở phía trên nha ! Trong file đó có tất cả các đề tài

 20. thuy
  Tháng Hai 25, 2012 lúc 8:19 chiều

  bạn ơi! có đề tài về quản trị nhân sự tại công ty than nào ko?. gửi giúp mình nha! mình đang cần. tks nhiu2 nha

  • Tháng Hai 25, 2012 lúc 10:46 chiều

   rất tiếc là t ko có đề tài như vậy

 21. Hồ Công Phước
  Tháng Ba 1, 2012 lúc 10:50 sáng

  mình đang cần gấp Qt0092, bạn gửi cho mình với nha..Congphuoc105@gmail.com, giúp mình với nha bạn, thks bạn rất nhiều…

 22. Phạm Tuấn Vũ
  Tháng Ba 14, 2012 lúc 8:12 chiều

  em cảm ơn rất nhiều ạ!:D

 23. thanh quang
  Tháng Ba 16, 2012 lúc 6:03 chiều

  mình đang định làm bên quản trị bán hàng bạn nào có đề tài nào hay hay cho minh xin y kiến, được thì pm minh nik thanhquang_131291

 24. do thi tham
  Tháng Ba 24, 2012 lúc 10:31 sáng

  Anh ơi!
  em đang cần báo cáo thực tập về xuat khau công ty gỗ.
  Anh giup e voi

 25. do thi tham
  Tháng Ba 24, 2012 lúc 10:36 sáng

  Anh ơi!
  em đang cần báo cáo thực tập về xuat khau công ty gỗ.
  Anh giup e voi
  em la ve de tai xuat khau go sang thi truong nhat ban cua cong ty

 26. do thi tham
  Tháng Ba 24, 2012 lúc 10:38 sáng

  em tim hoai ma khong co a ah
  Anh co gi giup e voi nha a
  huhu

  • Tháng Ba 24, 2012 lúc 11:12 chiều

   Nghiên cứu thị trường Nhật Bản để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu sang Nhật Bản. http://goo.gl/OZ89W

 27. hoang anh tuan
  Tháng Ba 26, 2012 lúc 1:21 sáng

  anh có báo cáo qtns cty cổ phần bê tông ly tâm giúp em với! thank’s anh trước nha!

 28. hand742004
  Tháng Ba 31, 2012 lúc 8:02 sáng

  Font này là Font gì vậy trời

 29. hand742004
  Tháng Ba 31, 2012 lúc 9:10 sáng

  hì đổi FOnt đc rồi
  TK nha

 30. Nhien
  Tháng Tư 11, 2012 lúc 1:45 chiều

  mình đang cần có bài quản trị bán hàng, ai có share mình với nha. thanks nhìu lắm lắm :)

 31. khanghuy
  Tháng Năm 14, 2012 lúc 8:04 chiều

  mình cần bài về ngành thời trang, may mặc bạn nào có share cho mình với, mình cảm ơn nhiều, mail của mình: nhoxkurotk@yahoo.com

 32. nguyễn tri Phương
  Tháng Năm 14, 2012 lúc 11:42 chiều

  sao mình down về mà khi chuyển qua trang mediafire.com thì nó báo lỗ vậy

 33. phươnghoang
  Tháng Năm 19, 2012 lúc 10:29 sáng

  Anh ơi, em đang làm báo cáo về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Anh có bài nào không email cho em với: ctybinhminh2@yahoo.com.vn . Nếu anh có mail cho e với nha, em ths anh trước…

 34. Tăng thị ly
  Tháng Một 19, 2013 lúc 8:25 chiều

  mình download về rùi nhưng yêu cầu phải có password mới mở dc bài, vậy có thể cho mình biết pass dc ko?

  • thien
   Tháng Một 20, 2013 lúc 9:16 chiều

   file nào vậy bạn?, dau có password dau ta

 35. thu
  Tháng Ba 8, 2013 lúc 7:37 sáng

  anh oi em dang can gap de tai ve hoan thien mang luoi ban hang.a co thi gui cho e voi nhe.gmail cua e la nguyenthuqtkd@gmail.com.em cam on a

 36. QT108
  Tháng Tư 19, 2013 lúc 5:01 chiều

  cho em xin cái dề tài này được không ạ?

 37. Dũng
  Tháng Tư 19, 2013 lúc 5:03 chiều

  anh chị có thể gửi cho em xin đề tài QT090 và QT092 được không ạ?

 38. ngoc
  Tháng Tư 25, 2013 lúc 10:50 sáng

  em muon xem xem de tai qt051 thi lam sao de xem duoc moi nguoi

 39. nguyễn thúc quang
  Tháng Năm 25, 2013 lúc 11:31 sáng

  mình đang làm báo cáo thực tạp môn QTKD tổng hợp nhưng không biết thế nào để lấy tài liệu mong chỉ giúp được không

  • Tháng Năm 25, 2013 lúc 5:55 chiều

   bạn xem các bình luận ở trên nhé

 40. Linh Cheung
  Tháng Một 3, 2014 lúc 1:38 chiều

  QT156
  QT159
  QT167
  gửi các đề tài trên qua email này giúp mình với: linhcheung2110@yahoo.com

 41. QT005
  Tháng Chín 3, 2014 lúc 10:46 sáng

  cho minh xin đề án QT005, minh raats can

 1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.